VZOR - Odstoupení od kupní smlouvy

Vaše jméno a příjmení:
Vaše adresa:
Váš telefon a e-mail:

B AGRO Březová s.r.o.
Březová 130, 747 44 Březová u Vítkova

IČ: 268 53 906
E-mail: reklamace@b-agro.cz

Místo, datum:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne..... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.zdekup.cz s vámi uavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl..... (identifikace zboží). Zboží jsem převzal/a dne.....
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Zboží vám zasílám zpět samostatně, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši..... korun a ..... za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ..... nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

...................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu