VZOR - Uplatnění reklamace (reklamační list)

Kupující:

Vaše jméno a příjmení:
Vaše adresa:
Váš telefon a e-mail:

Prodávající:

B AGRO Březová s.r.o.
Březová 130, 747 44 Březová

IČ: 268 53 906
E-mail: reklamace@b-agro.cz

Pokud zasíláte přímo do autorizovaného servisu, napište jejich kontakty.

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

Obsah balení při předání:

Preferovaný způsob vyřízení reklamace: (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem Práva a povinnosti z vadného plnění" obchodních podmínek)
oprava
výměna
sleva
odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení dané reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduji. Následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Datum uplatnění reklamace:

............................................
(vlastnosruční podpis)